Skisseprosjekt for byutviklingsprosjektet Bildetangen i Sotra Kystby. Som en del av et tverrfaglig team var jeg med på å utvikle konsept og visuell identitet for Bildetangen, inkludert bildespråk og utvikling av ikoner og visuelle verktøy. 

Min rolle: designer i tverrfaglig team- utvikling av konsept og visuell identitet, utarbeidelse av skisser på implementering av den visuelle identiteten.
Oppdragsgiver: Liegruppen
Utført: 2011
Arbeidsgiver: Fuggibaggi design

Til toppen