Utvikling av en nettside der innholdet skal handle om Bergen. Siden har en hovedside og 6 undersider, der et par av dem har utvidede søkefunksjoner. Her viser jeg de sidene jeg har vært med på å lage. 
Hva: semesteroppgave i klientprogrammering ved Universitetet i Bergen (førsteåret på bachelorprogrammet i Medie- og Interaksjonsdesign). Semesteroppgaven er løst i gruppe, og jeg har hovedsaklig jobbet med HTML og CSS, samt noen enkle JavaScript-funksjoner. 
Utført: april 2018 Til toppen