Konseptutvikling, datainnsamling, analyse, testing og prototyping. 
I semesteroppgaven i webdesign og prosjektarbeid (MIX 102) ved UiB arbeidet min gruppe med å utvikle en artikkel eller artikkelserie som kunne vært presentert i en hvilken som helst nettavis. Problemformuleringen vår var følgende: Hvordan kan vi lage en måte å presentere artikler på, som formidler nyheter for personer som ønsker å være samfunnsengasjerte, men som ikke har mulighet til å bruke lang tid på å oppdatere seg på nyhetsbildet?
Semesteroppgaven var et samarbeid med journaliststudentene fra UiB, som leverte en artikkelserie der de selv valgte temaet. Temaet for artikkelserien var Kurdiske kvinner, med fokus på kurdiske kvinners rolle i krigen mot IS, og vår oppgave gikk helt konkret ut på å presentere en artikkelserie, som ved hjelp av en bevisst veksling mellom ulike visuelle virkemidler, som typografi, bilder og grafiske effekter, samt en enkel og intuitiv navigasjon, skulle optimalisere brukerens leseopplevelse. Artikkelserien er designet for å leses i farten, og er dermed kun designet for å ses på mobilskjermer.
Vi startet med å definere problemområde, målgruppe og kravspesifikasjoner, og jobbet så med datainnsamling og analyse, før vi gikk videre til produksjon av lav- og høynivå prototyper. Arbeidsprosessen vår fulgte den iterative livssyklusmodellen, og vi gjennomførte både heuristiske evalueringer samt brukertester av den digitale prototypen. Semesteroppgaven hadde, i tillegg til utviklingen av artikkelserien, stort fokus på prosjektplanlegging.
Semesterrapporten kan leses her, og den digitale prototypen kan ses her. 

Kort om oppgaven:
Problemområde: lage en artikkel eller artikkelserie som kunne vært presentert i en hvilken som helst nettavis. 
Målgruppe: personer som ønsker å være samfunnsengasjerte, men som ikke har mulighet til å bruke lang tid på å oppdatere seg på nyhetsbildet
Brukeropplevelsesmål: engasjerende og effektiv. Unngå kjedsomhet og irritasjon.
Designvalg:  prinsippene synlighet, konsistent design og hint har vært sentrale i utarbeidelsen av artikkelserien, med det mål å gi leserne en god brukeropplevelse. Artikkelserien er designet for å leses i farten, og er dermed kun designet for å ses på mobilskjermer.
Utført: juni 2018 (semesteroppgave i gruppe på 3) 

Innslagsside

Mål for brukeropplevelse

Wireframes

Digital prototype

Typografi

Bildespråk

Til toppen