Som in house designer på LINK arkitekturs markedsavdeling hadde jeg ansvar for vedlikehold, videreutvikling og implementering av LINK arkitekturs visuelle identitet på ulike flater, som trykksaker (annonser, profilmateriell, messemateriell, brosjyrer, innsalgsdokumenter mm.) og en del digitale flater. Jeg var også ansvarlig for utarbeidelse av diverse maler, som interaktive Officemaler, og jobbet også med formidling og kommunikasjon.

Min rolle: designer, prosjektleder (på enkelte prosjekter) og kommunikatør
Arbeidsgiver: LINK arkitektur AS
Utført: 2013 - 2017
Til toppen