Konseptutvikling, datainnsamling, analyse, testing og prototyping. 
I semesteroppgaven i interaksjonsdesign (INFO 262) ved UiB arbeidet min gruppe med å utvikle en app som hadde som mål å få byens innbyggere til å bruke lokale aktører. Problemstillingen var denne: Vi ønsker å designe en app som skal etablere og styrke kundenes forhold til lokale aktører.
I arbeidet med SyktEnkelt startet vi med å definere problemområde, målgruppe og kravspesifikasjoner. Så jobbet vi med datainnsamling, analyse og utvikling av personas, før vi gikk videre til produksjon av lav- og høynivå prototyper. Arbeidsprosessen vår fulgte den iterative livssyklusmodellen, og vi gjennomførte både heuristiske evalueringer samt målgruppetestinger av prototypene. 
Semesteroppgaven kan ses i sin helhet her, og den klikkbare prototypen kan testes ut her.

Kort om målgruppe, kravspesifikasjoner og designvalg:
Problemområde: Lage en app som gjør det sykt enkelt å handle lokalt, etablere og styrke brukernes forhold til lokale aktører. 
Målgruppe: To målgrupper; hovedbrukere og bedriftsbrukere. Hovedbrukere: 18-35 år, bor i sentrumsnært, er studenter eller jobber. Hovedbrukerne er aktive brukere og holder seg oppdatert om hva som skjer i byen, mens sekundærbrukerne er mer passive. Bedriftsbrukere: Lokale aktører som ønsker å ta del i appen vår, og som kan bruke den i forhold til publisering og mersalg, og for å etablere et mer personlig forhold til kundene sine. 
Funksjonelle krav: søkbare og filtrerbare kategorier, begrenset mengde  informasjon (enkelt å finne frem i appen), kalenderfunksjon med  oversikt over arrangementer og tilbud, personaliserte tilbakemeldinger. 
Ikke-funksjonelle krav: Skape positive assosiasjoner til det å handle lokalt, effektiv, enkelt å lære seg og å bruke, morsom og motiverende. 
Brukbarhetsmål: Effektivitet, nyttighet, lærbarhet, memorerbarhet. 
Brukeropplevelsesmål: Motiverende, engasjerende, morsom, hjelpsom og belønnende. 
Designvalg: Rent og oversiktlig design som følger gjeldende konvensjoner ifht. global meny og plassering av elementer. Fargene er rene og klare, fonten er enkel og lesbar og ikonene er tydelige. Appen er designet for å brukes i farten, siden brukerne er det når de bruker appen.

Utført: juni 2018 (semesteroppgave i gruppe på 2) 

Oversikt

Informasjonsarkitektur

Sideoversikt

Skisser og innledende iterasjoner

Siste iterasjon

Til toppen