Fra august 2018 til desember 2019 jobbet jeg som senior inhouse-designer hos Vizrt (forkortelse av Visualization in Real Time), et selskap som som leverer grafikk og video-redigering til den digitale mediebransjen.

Som seniordesigner hadde jeg ansvar for å forvalte og videreutvikle selskapets visuelle identitet, både på digitale flater, som annonser, nettside, landingssider og presentasjoner, og print, som posters, invitasjoner, annonser, brukermanualer og storformat. Jeg designet også flere logoer - både produktlogoer og logoer i forbindelse med arrangementer. Jeg samarbeidet også med kollegaer fra andre fagfelt i forhold til å implementere  den visuelle identiteten på video og film. Da Vizrt sine lokaler skulle få tilført identitet, var jeg ansvarlig for utsmykningen.

Under vises et lite utvalg av det jeg har arbeidet med.

 
Nettside: vizrt.com

Annonser og posters i storformat.

Produktlogoer 

Viz Engine 4-logo

Utvalg av illustrerte arbeidsflyter som viser en oversikt over Vizrt sine produkter - formidlet på en enkel og lettfattelig måte.

Utvalg av produktdiagrammer, som på en enkel og nedstrippet måte viser arbeidsflyten på ulike programmer.

Plakater og quiz-kort som ble produsert for et internt arrangement i Portugal. Det visuelle uttrykket skulle spille på portugisiske fliser, og quiz-kortene ble produsert i samme størrelse som vanlige fliser, før de ble delt i tre. Deltakerne i quizen skulle så finne ut hvilke biter som skulle settes sammen med hvem, basert på tekst og design på hvert enkelt kort, og på sitatene på plakatene.

Eksempel på digital invitasjon produsert for et kundearrangement.

Til toppen